blog, internet

Diferansiyel Denklemler (Differential Equations) – 8

12 videodan oluşan Diferensiyel Denklemler konu anlatımları ile aşağıdaki başlıkları tam anlamıyla kavrayabilirsiniz.

 • DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMLERİ
 • DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN DOĞRUDAN İNTEGRAL YOLUYLA ÇÖZÜMLERİ
 • BİRİNCİ MERTEBE DİFERANSİYEL DENKLEMLERE GENEL BAKIŞ
 • BİRİNCİ MERTEBE LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLER
 • LİNEER OLMAYAN BİRİNCİ MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER
 • Değişkenlerine Ayrılabilir Tipte Birinci Mertebeden Denklemler
 • Homojen Tipte Birinci Mertebeden Denklemler
 • Tam Diferansiyel Denklemler
 • Bazı Özel Tip Diferansiyel Denklemler
 • BİRİNCİ MERTEBEDEN DENKLEMLER İÇİN SİSTEMATİK YAKLAŞIM
 • LİNEER BAĞIMSIZLIK VE WRONSKIAN FONKSİYONLARI
 • HOMOJEN DENKLEMLER TEORİSİ
 • SABİT KATSAYILI HOMOJEN DENKLEMLER
 • HOMOJEN OLMAYAN DENKLEMLER; BELİRSİZ KATSAYILAR YÖNTEMİ
 • HOMOJEN OLMAYAN DENKLEMLER: SABİTİN DEĞİŞİMİ METODU
 • EULER DENKLEMLERİ
 • LİNEER  DİFERANSİYEL  DENKLEM  SİSTEMLERİNİN  ELİMİNASYON  YÖNTEMİ  İLE ÇÖZÜMÜ
 • ÖZDEĞER YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜM
 • MATRİS YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜM
 • EULER YÖNTEMİ
 • TAYLOR SERİSİ YÖNTEMİ
 • RUNGE-KUTTA YÖNTEMİ
 • BERNOULLİ DİFERENSİYEL DENKLEMLERİ
 • RİCCATİ DİFERENSİYEL DEKLEMLERİ

from Okula en büyük yardımcınız Konuanlatim.com http://konuanlatim.com/diferensiyel-denklemler-differential-equations-8.html

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s